OUG-109-din-2011-Guvernanta-corporativa-1

OG-26-din-2000-Asociatii-si-Fundatii-1

Legea-554-din-2004-Contencios-administrativ-1

Legea-241-din-2006-valabila-la-5.01-2016

Legea-215-din-2001-a-administratiei-publice-locale-1

Legea-111-din-2016

Legea-51-din-2006-actualizata-in-nov-2016-